Autoryzowany dystrybutor Napisz
do nas wiadomość
PL EN RU

Serwis

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DEZYNFEKCJI PRZENOŚNYCH DETEKTORÓW GAZU

Poniższe metody czyszczenia zostały przygotowane w oparciu o wytyczne Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) i Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (ECDC) dotyczące przeciwdziałania epidemii COVID-19 i mogą być stosowane w przypadku wszystkich przenośnych detektorów gazu ALTAIR®, w tym modeli 4XR, 5X, 5X PID, 4X, 4XM, 2X oraz opcji jednogazowych:

Przed zastosowaniem środka dezynfekującego należy przeprowadzić rutynowe czyszczenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użytkowania w celu usunięcia zabrudzeń i pozostałych zanieczyszczeń.

 W przypadku COVID-19, CDC zaleca stosowanie produktów czyszczących z zatwierdzonymi przez EPA oświadczeniami o nowych patogenach wirusowych. CDC odnosi się do listy N na stronie internetowej EPA (https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2) dla środków dezynfekujących zarejestrowanych przez EPA, które spełniają te wytyczne.

  1.  Środek czyszczący Confidence Plus® 2 firmy MSA (nr kat. MSA 10009971) znajduje się na liście N pod numerem rejestracyjnym EPA rozpoczynającym się od 47371-130. Aktywnymi składnikami Confidence Plus 2 są czwartorzędowe związki amoniowe, które są zgodne z produktami MSA.
  2. Pozostałe środki dezynfekujące znajdujące się na liście N EPA mogą zostać zastosowane, jeśli spełniają następujące kryteria:
    Zawierają tylko nadtlenek wodoru LUB tylko czwartorzędowy związek amoniowy jako składnik aktywny
    Nie zawierają alkoholu w stężeniu większym niż 0,1% wagowo
    Nie zawierają podchlorynu sodu w stężeniu większym niż 7,4% jako składnik aktywny
  3. W przypadku, gdy opcja 1 lub 2 nie jest dostępna, można użyć roztworu wody i 3% nadtlenku wodoru (wody utlenionej) na powierzchniach przy 5-minutowym kontakcie.
  4. W przypadku braku dostępności środków czyszczących spełniających powyższe kryteria można tymczasowo stosować rozcieńczony domowy wybielacz, do czasu aż dostępny będzie środek z powyższej listy. ECDC rekomenduje stosowanie 0,05% roztworu podchlorynu sodu (NaCIO) (rozcieńczonego w proporcji 1:100 w przypadku użycia domowego wybielacza o stężeniu 5%) do czyszczenia powierzchni oraz 0,1% do innych zastosowań. Aby uzyskać dalsze wskazówki dotyczące tej metody, należy wejść na odpowiednie strony ECDC — odnośniki znajdują się na końcu tego dokumentu. Należy przestrzegać instrukcji producenta w zakresie zastosowania, odpowiedniej wentylacji oraz czasu kontaktu. Aby uniknąć uszkodzenia detektorów, nie należy przekraczać 0,15% stężenia podchlorynu sodu.

 Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji producenta dotyczących czyszczenia, w tym zalecanego czasu kontaktu środka z powierzchnią w celu przeprowadzenia prawidłowej dezynfekcji. Lista N EPA zawiera również informacje dotyczące czasu kontaktu.

Po zastosowaniu środka dezynfekującego zaleca się płukanie wodą w celu usunięcia pozostałości, które z czasem mogłyby mieć niekorzystny wpływ na działanie produktu.

 W przypadku czyszczenia przenośnych detektorów gazu ALTAIR ważne jest, aby nie stosować środków zawierających składniki chemiczne, które mogłyby zakłócić działanie czujnika lub spowodować uszkodzenie obudowy detektora. Dotyczy to wszystkich środków dezynfekujących zawierających alkohol w stężeniu większym niż 0,1% wagowo lub podchloryn sodu w stężeniu większym niż 0,15%. Regularne używanie roztworu podchlorynu sodu lub nadtlenku wodoru przez dłuższy okres może spowodować pogorszenie stanu niektórych komponentów produktów MSA. Użytkownicy są zobowiązani do przeprowadzania zawartych w instrukcjach użytkowania rygorystycznych procedur kontroli przed użyciem w celu zapewnienia integralności sprzętu podczas regularnego stosowania wymienionych roztworów.

 Uwaga!

Jeżeli miernik (nawet wyłączony) przebywał w miejscu, które było dezynfekowane środkami na bazie alkoholu, wskazywanie sensora tlenku węgla będzie błędne. Należy wtedy pozostawić miernik (może być wyłączony) na świeżym powietrzu na 24-48 h, a następnie wykonać kalibrację świeżym powietrzem. Nie należy kalibrować miernika bezpośrednio po użyciu środków dezynfekcyjnych, ponieważ odczyt danych będzie niepoprawny.

Zapewniamy doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii, mających zastosowanie w ratownictwie.

zaprojektowało:
avangardo.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.